Til forsiden

Forside
Bεden
Links
 

 Logbog
 Skriv til logbogen

Fotoalbum

Kontakt:
Annette og Jan
Annette og Ernst
Alle: trekoner@trekoner.dk

Webmail

 

 
De internationale signalflag anvendes skibe imellem til kommunikation
eller som meddelelsesmiddel mellem skib og land.

Flagsignaler skal hejses, hvor de er mest synlige.


Etbogstavssignaler / Single Hoist Flags

Ÿ-  Alfa 
Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart
I have a diver down please pass at slow speed
 
-ŸŸŸ Bravo
Jeg laster/ losser/ transporterer farligt gods
I am carrying/loading/discharging dangerous goods
 
-Ÿ-Ÿ Charlie
Ja (bekræftende)
Yes (affirmative)
 
-ŸŸ Delta
Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere
I am manoeuvring with difficulty, please keep clear
 
Ÿ Echo
Jeg drejer til styrbord
I am altering course to starboard
 
ŸŸ-Ÿ Foxtrot
Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig
I am disabled, communicate with me
 
--Ÿ Golf
Jeg ønsker lods
I require a pilot or when made by fishing vessels: I am hauling my nets
 
ŸŸŸŸ Hotel
Jeg har lods ombord
I have a pilot onboard
 
ŸŸ India
Jeg drejer til bagbord
I am altering my course to port
 
Ÿ--- Juliett
Jeg er i brand og har farligt gods ombord, hold godt klar af mig
I am on fire, keep clear
 
-Ÿ- Kilo
Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem
Communicate with me
 
Ÿ-ŸŸ Lima
Stop Deres skib øjeblikkeligt
You should stop immediately
 
-- Mike
Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet
I am stopped and making no way through the water
 
-Ÿ November
Nej (benægtende)
No (Negative)
 
--- Oscar
Mand over bord !
Man Overboard !
 
Ÿ--Ÿ Papa
Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter)
All aboard the vessel is about to set sail (The Blue Peter)
 
--Ÿ- Quebec
Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land
My ship is healthy and I require free pratique
 
Ÿ-Ÿ Romeo
Jeg har modtaget dit signal
This flag has no set meaning
 
ŸŸŸ Sierra
Min maskine går bak
I am operating stern propulsion
 
- Tango
Hold klar af mig
Keep clear of me or when made by fishing vessels: I am engaged in pair trawling
 
ŸŸ- Uniform
De stævner mod fare
You are sailing into danger
 
ŸŸŸ- Victor
Jeg behøver hjælp
I require assistance
 
Ÿ-- Whiskey 
Jeg behøver lægehjælp
I require medical assistance
 
-ŸŸ- X-ray
Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler
Stop what you are doing and watch for my signals
 
-Ÿ-- Yankee
Jeg driver for mit anker
I am dragging my anchor
 
--ŸŸ Zulu 
Jeg ønsker slæbebåd
I require a tug or when made by fishing vessels: I am shooting my nets
 

                                    
Talstandere
Numerical Flags
Diverse
Others
 
  -----  0  Svarstander
Code and Answering Pennant

 
Ÿ----  1
ŸŸ---  2
1. lighedsstander
1st Substitute
 
ŸŸŸ--  3
ŸŸŸŸ-  4
2. lighedsstander
2nd Substitute
 
ŸŸŸŸŸ  5
-ŸŸŸŸ  6
3. lighedsstander
3rd Substitute
 
--ŸŸŸ  7
---ŸŸ  8 S.O.S
Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp
----Ÿ  9

 

Flagning over toppen (toppene) - festlig flagning

Ved passende lejligheder kan der etableres festlig flagning med signalflag, dog kun når fartøjet ligger i havn eller til ankers.
Ved flagning over toppen sættes alle ombordværende internationale signalflag over top i passende afstand fra hinanden.
Der må ikke indgå nationalflag, fantasiflag eller andet i flagrækken, der begyndes ca. 50 cm over vandspejlet forude, går videre over klyverbom eller nokken af stævn til mastetop (-toppe) til nokken af mesanbom eller agterste punkt på søgelænder eller hæk.

Ved sammensætningen af flagrækken skal følgende regler overholdes:
1. Ingen lange talstandere sættes i de dele af flagrækken, der sidder nær dæk
    eller mastetop.
2. Flagrækken sammensættes således, at de pæneste farvekontraster opnås.
3. Der bør ikke forekomme noget flagsignal i flagrækken.

Flagningen over top følger normalt festlighedernes varighed, men det er god tone at nedhale signalflagene ved almindelig flagtids ophør.

Det kan anbefales, at bruge denne traditionelle flagrækkefølge, der overholder de ovenstående regler:

EQ3G8Z4W6P1Isvarst.TYBX1.lighedsst.DF2.lighedsst.UAOMR2J0N9K7V5LCS